• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

تکالیف روز شنبه 10 آبان 99

فارسی : آزمون نگارش از اول تا پایان درس آرش کمان گیر گرفته می شودبا دقت خوانده شود.

علوم : درس 5 تاجایی که تدریس شد پرسش می شود.

گل های مهربونم، قبل از شستن دست ها، از دست زدن به چشم، دهان و بینی پرهیز کنید.