• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

یکشنبه  1400/07/04

ریاضی : 5 سوال از مبحث الگو طرح و حل شود.

فارسی : معنی شعر ستایش خدا یاد گرفته شود.

مشق درس اول نوشته شود.

طبق فایل ارسالی کلمات مترادف و… نوشته شود.

هدیه : درس یک خوانده شود.

علوم : فعالیت های درس اول، صفحه ی 3 و 4 انجام شود.

شنبه  1400/07/03

قرآن : درس اول روان خوانی شود.

فارسی : معنی شعر در دفتر نوشته و روان خوانی شود.

هدیه : تکالیف درس اول طبق عکس ارسالی انجام و ارسال شود.

گل های مهربونم، قبل از شستن دست ها، از دست زدن به چشم، دهان و بینی پرهیز کنید.