• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

چهارشنبه  1400/11/06

پیک هفتگی شماره 16 درس های ریاضی و علوم و اجتماعی انجام شود.

هدیه: درس 11 و 12 پرسش می شود.

قرآن : روانخوانی پرسش می شود.

 

 

سه شنبه  1400/11/05

ریاضی: صفحه 81 در کتاب با دقت انجام شود.

اجتماعی: درس 12 جلو خوانی شود.

علوم : درس 8 تا صفحه 73 پرسش می شود.

فارسی: انشا با موضوع بانوی موفق در کلاس خوانده شود.

 

 

یکشنبه  1400/11/03

نگارش:درس 11 تا آخر انجام شود‌.

فارسی: حفظ شعر و معنی شعر همای رحمت و درس 11 پرسش می شود.

هدیه: پرسش میشود.

تکالیف خوشنویسی انجام شود.

 

 

شنبه  1400/11/02

نگارش:درس ۱۲ صفحه اول انجام شود‌.

فارسی: درس ۱۱ دیکته تمرین شود.

علوم: فصل آهنربا پرسش کتبی میشود.