• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

سه شنبه  99/11/07

ریاضی : جهت آمادگی آزمون روز شنبه تکرار و تمرین شود.

مطالعات : آزمون از درس 10 تا 16

دوشنبه  99/11/06

ریاضی : از فصل 4 ، ده سوال نوشته و با دقت حل شود.

از روی درس شیر و موش به صورت داستان نوشته شود

مطالعات : درس جدید پرسش می شود.

علوم : درس جدید پرسش می شود.

یکشنبه  99/11/05

ریاضی : کاربرگ ریاضی حل شود.

از روی درس شیر و موش نوشته شود

معنی و واژه ها یاد گرفته شود.

شنبه  99/11/04

ریاضی : تمرین صفحه 93 و پایان فصل حل شود.

فارسی : از دانش زبانی درس ادب از که آموختی 5 جمله بنویسید و نمودار آن را رسم کنید.

مطالعات : درس 15 پرسش می شود.

گل های مهربونم، قبل از شستن دست ها، از دست زدن به چشم، دهان و بینی پرهیز کنید.