• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

کاربرگ های فصل 5 کتاب 

برای مشاهده تصویر بزرگ تر روی عکس کلیک کنید

سه شنبه  99/11/07

علوم : درس جدید پرسش می شود.

فارسی :  صفحه اول و دوم کتاب نگارش مربوط به درس 11 انجام شود.

ریاضی : تمرین صفحه 92 پاسخ داده شود.

دوشنبه  99/11/06

هدیه : درس جدید پرسش می شود.

فارسی :  دخترم از روی درس نقش خردمندان املا گفته می شود.

ریاضی : به سوالات کاربرگ ارسالی پاسخ داده شود.

مطالعات : دخترم درس 12 را با دقت بخوان و به سوالات کاربرگ شماره 11 با دقت پاسخ بده.

یکشنبه  99/11/05

علوم : درس جدید مطالعه شود.

فارسی :  دخترم از روی درس نقش خردمندان با دقت روخوانی کن و قسمت پایانی درس را رونویسی کن.

ریاضی : به سوالات کاربرگ ارسالی پاسخ داده شود.

شنبه  99/11/04

علوم : درس جدید پرسش می شود.

فارسی :  دخترم از روی درس نقش خردمندان با دقت روخوانی کن و از ادامه درس تا چهارصد هزار جلد نوشته اند با خط زیبا بنویس و لغات را یاد بگیر.

گل های مهربونم، قبل از شستن دست ها، از دست زدن به چشم، دهان و بینی پرهیز کنید.