• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

یکشنبه    1401/01/14

ریاضی کاربرگ حل شود  

مطالعات درس 1 تا 5 پرسش می شود

قرآن صحه 1 تا 15 روخوانی و لغات پرسش می شود

 

دوشنبه    1400/12/23

آزمون دیکته از اول تا جایی که خواندیم گرفته می شود.

 

یکشنبه    1400/12/22

ریاضی از فصل چهارم آزمون گرفته می شود.

معنی و روخوانی و لغات چشمه و سنگ پرسش می شود.

 

شنبه    1400/12/21

ریاضی از فصل چهارم با دقت کار شود.

فارسی از درس بوعلی ۱۰ واژه مهم نوشته و جمله بسازید.

مطالعات درس جدید پرسش می شود.

گل های مهربونم، قبل از شستن دست ها، از دست زدن به چشم، دهان و بینی پرهیز کنید.