• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

یکشنبه  1400/07/04

 از روی درس تماشاخانه نوشته شود.

نگارش : درس تماشاخانه حل شود.

 

 

شنبه  1400/07/03

فارسی : از درس ستایش نوشته و معنی شود.

ریاضی : پنج نمونه ضرب نوشته و حل شود.

 

 

گل های مهربونم، قبل از شستن دست ها، از دست زدن به چشم، دهان و بینی پرهیز کنید.