• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

گل های مهربونم، قبل از شستن دست ها، از دست زدن به چشم، دهان و بینی پرهیز کنید.

 چهارشنبه 1400/11/06

مطالعات:پرسش از درس 5 تا 9 انجام می شود .

ریاضی : ص100 و101 حل شود .

 

 سه شنبه1400/11/5

فارسی :قواعد فارسی از اول تا جایی که درس داده شد کار شود .پرسش می شود .

ریاضی : بخش تبدیل واحد ها کار شود ازمونک انجام می شود .

 

 دوشنبه1400/11/4

فارسی :یک صفحه املای سخت از درس اول تا پنجم فرستاده شود .

مطالعات : پرسش دوره  از درس اول تا پنجم انجام می شود .

قرآن : پرسش از درس جدید انجام می شود .

 یکشنبه1400/11/3

فارسی :پرسش از درس اول تا پنچ انجام می شود .

مطالعات : درس جدید پرسش می شود .

تکالیف خوشنویسی انجام شود.