• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

گل های مهربونم، قبل از شستن دست ها، از دست زدن به چشم، دهان و بینی پرهیز کنید.

یکشنبه 1400/07/04

ریاضی : صفحه ی 2 و 3 حل شود.

فارسی : از روی درس معرفت آفریدگار با خط خوش بنویس و لغات سخت را در دفتر خود وارد کن.

معنی لغات و معنی شعر پرسش می شود.