• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

گل های مهربونم، قبل از شستن دست ها، از دست زدن به چشم، دهان و بینی پرهیز کنید.

سه شنبه  99/11/07

هدیه : درس 13 و 14 پرسش کلاسی داریم.

مطالعات : پرسش کلاسی از درس 18 و 19

فارسی : درس 12 تا 15 معنی لغات و شعر و متن پرسیده می شود.

دوشنبه  99/11/06

املا : از اول تا جایی که درس داده شد کار شود،املای کلاسی گفته می شود.

مطالعات : پرسش کلاسی از درس 19 و 21

یکشنبه  99/11/05

فارسی : درس میوه هنر و جدول جمع مکسر کلمات پرسش می شود.

شنبه  99/11/04

فارسی : جدول جمع مکسر کلمات که در واتس آپ قراردادم تمرین و تکرار شود، دوشنبه پرسش می شود.