• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

گل های مهربونم، قبل از شستن دست ها، از دست زدن به چشم، دهان و بینی پرهیز کنید.

شنبه : 99/08/10

فارسی : لغات مهم و معنی شعر درس ای وطن پرسش کلاسی انجام  می شود .

هدیه : پرسش کلاسی درس سیمای خوبان انجام میشود .