• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

دوشنبه  1400/02/20

ریاضی : فردا فصل 8 در کلاس دوره می شود.

فارسی : ارزشیابی جامع نگارش جهت آمادگی برای آزمون نوبت دوم انجام می شود.

 

 

شنبه  1400/02/18

ریاضی : از فصل پنجم 10 سوال طرح و حل شود.

دیکته : از درس 1 تا 9 کار شود.

هدیه : درس های 6 تا 10 پرسش می شود.

علوم : درس 6 تا 8 پرسش می شود.