• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

سه شنبه  1400/12/24

کتاب ریاضی  صفحه ی 120 حل شود و کاردستی استوانه انجام شود

پیک هفتگی شماره 22 حل شود

یک صفحه کامل ضرب کامل کار شود

دوشنبه  1400/12/23

علوم‌ پرسش کتبی از درس ۹ ،۱۰،۱۱ انجام می شود.

سوال یک ریاضی صفحه ی ۱۱۸ حل شود.

یکشنبه  1400/12/22

اجتماعی درس ۱۶ تا ۱۹ پرسش می شود.

کتاب نگارش درس ۱۴ قسمت های حل نشده حل شود

شنبه  1400/12/21

املا لغت سخت از درس ۴و۵ و ۱۴ گفته می شود تمرین و تکرار شود.

پرسش هدیه از درس۱۲و۱۳و ۱۴و۱۵ انجام می شود.

پرسش کتبی ضرب انجام می شود.

تکالیف خوشنویسی انجام شود.