• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

سه شنبه  99/11/07

ریاضی : ضرب با بازی انتخابی شما، تمرین و تکرار شود.همه باید انجام دهند.

صفحه 99 در کتاب انجام شود.

فارسی : درس 13 خوانده شود.

علوم : آزمایش صفحه 76 انجام شود.

نگارش : درس 13 طبق عکس ارسال شده،انجام شود.

دخترهای قشنگم موفق باشید.

           

دوشنبه  99/11/06

ریاضی : ضرب با بازی انتخابی شما، تمرین و تکرار شود.همه باید انجام دهند.

فارسی : کاربرگ داده شده انجام شود.

علوم : برای جلسه آینده آزمایش صفحه 76 انجام شود.

دخترهای قشنگم موفق باشید.

           

یکشنبه  99/11/05

ریاضی : ضرب با بازی انتخابی شما، تمرین و تکرار شود.کاربرگ داده شده انجام شود.

قرآن : روانخوانی و خلاصه قصه آیه ها ( انس با قرآن کریم ) پرسش می شود.

علوم : فعالیت صفحه 74 انجام شود.

دخترهای قشنگم موفق باشید.

           

شنبه  99/11/04

ریاضی : ضرب با بازی انتخابی شما، تمرین و تکرار شود.

قرآن : برای روز دوشنبه روانخوانی و خلاصه قصه آیه ها صفحه 92 پرسش می شود.

نگارش :یک بند شامل حداقل 5 سطر با موضوع دلخواه از (ایران من) نوشته شود.

دیکته : از درس ها 6تا 11 دوره ای کار شود.   

دخترهای قشنگم موفق باشید.