• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

شنبه  99/08/10

فارسی: درس 5 فردا دیکته گفته می شود.

نگارش: درس 5 سوال 1و2و3 انجام شود.

ریاضی: کاربرگه های داده شده انجام شود. صفحه 34 و 35 انجام شود.

قرآن: تا پایان صفحه 28 حتما روانخوانی شود.

امروز کاربرگ ها را از واتس آپ دریافت کنید.