• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

یکشنبه  1400/07/04

فارسی : از قسمت دوم مشق نوشته شود.

لغات درس اول پرسش می شود.

ریاضی : سوال 3 صفحه ی 9 کتاب ریاضی، در کتاب حل شود.

 

 

شنبه  1400/07/03

فارسی : از درس محله ی ما تا وارد بوستان شدن مشق نوشته شود.

لغات درس جدید وارد دفترچه ی یادداشت شود و خوانده شود.