• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

شنبه 99/08/10

فارسی: از درس کوشا و نوشا دیکته نوشته شود و مشق به صورت کلمه سخت نوشته شود.

ریاضی : چند تمرین مربوط به ساعت و اشکال هندسی در دفتر انجام شود.

علوم: درس مربوط به پیام رمز را پیدا کن (1) پرسش می شود.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.