• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

بچه های عزیز، در هنگام حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

عزیزان دلبندم، قبل و بعد از هر کلاس دستان خود را با آب و صابون به مدت یک دقیقه بشویید.

شنبه   1400/02/18

ریاضی : تمرین و تکرار فصل های کتاب به انتخاب شما عزیزان.

فارسی : از درس 17 تا 16 پایان کتاب پرسش می شود.

دیکته : از درس 14 تا پایان درس 17 کتاب فارسی املا گفته می شود.

نگارش : از درس 17 تا 16 پایان کتاب نگارش چند سوال طرح شده و انجام شود.

علوم : فصل 10 و 9 پرسش می شود.