• برای راهنمایی جهت ثبت نام تماس بگیرید: 01154229989

تاریخچه 

دبستان معرفت با 20 سال سابقه آموزشی یکی از قدیمی ترین، معتبرترین و موفق ترین در حوزه ی آموزش و پرورش تنکابن می باشد. هدف دبستان معرفت انتقال از آموزش سنتی و تبدیل آن به مدارسی نوین در هزاره سوم می باشد که در این راستا و در جهت گسترش و ارتقای فرهنگ آموزشی، تمام توان خود را به کار گرفته است.

مدیریت دانش محور، ارتباط با مراکز پیشرفته دنیا و تلاش برای ارائه فعالیت های مناسب در جهت علاقه ی دانش آموزان، در نهایت منجر به کارآفرینی، اشتغال مناسب و … در جامعه می گردد.